Türk sanat müziğinin Osmanlıdan gelen vazgeçilmez enstrümanı Ud çalmak bir keyftir. Ud çalmak için müziğe yatkınlık gerektirir. Çünkü perdesiz olması enstrümanı çalmayı zorlaştırmaktadır. Dersler haftada 1 saat ayda 4 saat olup, aylık 500TL'dir. Ud, telli çalgılar ailesinin bir üyesidir. Tekne (gövde), göğüs (kapak), sap, burguluk ve teller olmak üzere beş ana bölümden oluşur. Ud, Asya’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada farklı isim ve türleriyle kullanılmıştır ve hala da kullanılmaktadır. En yaygın ve farklı biçimlerde kullanıldığı yer Mezopotamya’dır.Sonraları Osmanlı sarayına giren ud ailesi enstrümanları burada şekillenmiş ve Geleneksel Türk Müziği yapısının ana parçalarından birisini oluşturmuştur. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte bu enstrüman Anadolu’da Geleneksel Türk Müziği kültürümüz içerisinde biçimlenmiş ve özellikle büyük icracıların eğitimlerinde uyguladığı usta-çırak yöntemiyle günümüze kadar ulaşmıştır. Zaman içerisinde kentleşme süreciyle birlikte akademik eğitim alanında da yerini almıştır. Şayet Türk sanat müziği seviyor iseniz eğer Ud  çalmak bir keyiftir.

UD  DERS ÜCRETLERİ:

Ud dersleri haftada 1 saat, ayda 4 saat birebir özel dersler olup aylık 500TL'dir.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!